Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      19/09/2020
TG GT 5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h
1Cảng Tiên Châu.HTL05:12141141141141141141141141141141141141141141